Koulut Opettajat Oppilaat Yleistä Palvelut Ohjeet Yhteystiedot Palaute Sivukartta
Etusivulle
Sähköposti
Koulutuskalenteri
OPIT
Porikori
Dokeos
Koulutusvirasto


Tervetuloa Porin opetusteknologiakeskuksen sivuille.


VISIO

Tieto- ja viestintätekniikka kuuluu osana koulun arkipäivään. Oppilaalle pyritään antamaan ne tiedonhankintaan ja -hallintaan liittyvät taidot ja valmiudet, joita hän tulee tarvitsemaan jatko-opinnoissaan. Tämä tavoite keskeisenä painopisteenä Porin opetusteknologiakeskus tuo informaatioteknologisia opetukseen soveltuvia ratkaisuja kouluille it-koulutuksen, it-tuen, palvelin-ylläpidon, AV-materiaalivälityksen, välinelainauksen ja laitehuollon muodossa. Sen toiminnan tavoitteet perustuvat yleissivistävän koulutuksen eri kouluasteiden opetussuunnitelmiin sekä koulutoimen tietostrategiaan. Ennen muuta se vastaa tämän päivän mediahaasteisiin.Keskuksemme tulee olla sodium ampicillin paikka, joka tarjoaa opettajalle tilaisuuden perehtyä uusiin medioihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin.
cash advance loans - where the easy way to get?

Keskeiset tavoitteet

  • opetusta tukevan it- ja mediapohjaisen ympäristön, oppimateriaalin ja välineistön tarjonta
  • opettajakunnan it-taitojen kehittäminen ja ylläpito
  • koulujen it-tuki, laitehuolto ja kuljetus

Cedunet.fi on Opetusteknologiakeskuksen ylläpitämä Porin opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan koulukäytön edistämis- ja kehittämisalusta ja verkkotoimialue. Lue lisää.

Opetusteknologiakeskus on mediaorientoitunut.
Oppimateriaalin ja opetusvälineistön lainaus ja -välityspalvelun kautta keskus voi avata ovia median maailmaan.